JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Mechanische

  Mechanisme  

Het mechanisme (zie onderstaande schem's) bestaat uit een behuizing (rood) met een kamer (rood), waarin een rotor (blauw) is aangebracht, die is voorzien van een aantal, zich in radiale richting naar de wand van de kamer uitstrekkende schotten (groen), die de kamer in een aantal compartimenten verdelen, waarbij elk van de compartimenten is bestemd voor het uitvoeren van ten minste één van de volgende functies:

 1. Het aanzuigen en/of comprimeren van voor de ontbranding benodigd gas,
 2. Het tot ontbranding brengen van de brandstof,
 3. Het leveren van arbeid,
 4. Het afvoeren van verbrandingsgassen,

waarin een eerste paar schotten roteerbaar is bevestigd aan een eerste rotatie-as, en waarin een tweede paar schotten roteerbaar is bevestigd aan een tweede rotatie-as, welke rotatie-assen excentrisch in de kamer zijn aangebracht.

Hieronder worden kort de verschillende fasen van de werkingcyclus, met een interval van 60-Graden rotorverdraaiing beschreven:

  0-Graden:  

Principe 0-Graden

 1. Er vindt verbranding plaats aan 1-kant van de Rotor.

  60-Graden:  

Principe 60-Graden

 1. Er wordt arbeid geleverd (donkerrode gearceerde gebied),
 2. Uitlaatgassen van een voorgaande verbranding worden uitgedreven (lichtrode gearceerde gebied),
 3. Er is verse lucht aangezogen en de compressie begint (donkerblauw gearceerde gebied).

  120-Graden:  

Principe 120-Graden

 1. Er wordt nog steeds arbeid geleverd (donkerrode gearceerde gebied),
 2. Uitlaatgassen van een voorgaande verbranding worden nog steeds uitgedreven (lichtrode gearceerde gebied),
 3. Verse lucht wordt aangezogen (lichtblauw gearceerde gebied),
 4. Verse lucht wordt gecomprimeerd (donkerblauw gearceerde gebied).

  180-Graden:  

Principe 180-Graden

 1. Er vindt verbranding plaats aan de andere kant van de Rotor.

  240-Graden:  

Principe 240-Graden

 1. Er wordt arbeid geleverd (donkerrode gearceerde gebied),
 2. Uitlaatgassen van een voorgaande verbranding worden uitgedreven (lichtrode gearceerde gebied),
 3. Er is verse lucht aangezogen (lichtblauw gearceerde gebied).

  300-Graden:  

Principe 300-Graden

 1. Er wordt nog steeds arbeid geleverd (donkerrode gearceerde gebied),
 2. Uitlaatgassen van een voorgaande verbranding worden nog steeds uitgedreven (lichtrode gearceerde gebied),
 3. Verse lucht wordt aangezogen (lichtblauw gearceerde gebied),
 4. Verse lucht wordt gecomprimeerd (donkerblauw gearceerde gebied).

  360-Graden = 0-Graden:  

Principe 360-graden

 1. De Rotor is weer terug in zijn beginstand.

  Mechanische verliezen  

De JRS-Motor is vanuit zijn basisconcept eenvoudig en bestaat uit weinig delen. Het heeft geen extra onderdelen nodig voor b.v. de gaswisseling (geen in- en uitlaatkleppen + bijbehorende nevensystemen) , etc. Daarnaast bestaat er geen noodzaak om zeer complexe (neven) systemen te ontwikkeling, zoals b.v.:

 1. Elektromagnetische klepbediening,
 2. Variabele compressieverhouding,
 3. Variabele expansiefactor,
 4. Valvetronic,
 5. HCCI,
 6. Down-sizing,
 7. Etc.

Dit omdat het basisconcept van de JRS-Motor dichter bij het theoretisch ideaal zit. Verder heeft het eenvoudigere nevensystemen:

 1. Luchtkoeling, dus geen radiator en waterpomp, etc,
 2. Een eenvoudig en licht uitlaatsysteem (de uitlaatpoort opent bij atmosferische druk, is er geen demper nodig).

Ook zijn de onderdelen in de JRS-Motor licht en worden (bij een constant toerental van de motor) nagenoeg niet versneld en vertraagd. Dit heeft lage inwendige krachten en trillingen tot gevolg.

Er worden duurzame coatings met lage wrijvingcoëfficiënten toegepast. Daarnaast leent het concept zich uitstekend voor het toepassen van gas ten behoeve van de smering en gecontroleerde afdichting.

Uit bovenstaande beschrijving kan worden afgeleid dat het concept naar alle waarschijnlijkheid minimale mechanische verliezen heeft.

Informatie

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close