JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Branch

  Brandstofcel  

De euforie m.b.t. Brandstofcel lijkt te verstommen. Uit de analyse van de Brandstofcel kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 1. De ontwikkeling van de Brandstofcel loopt nog tegen veel problemen aan:

  1. Het hele systeem van waterstofproductie, distributie, opslag en omzetting,
  2. Zeer hoge kosten,
  3. Beperkte levensduur,
  4. Etc.

 2. De ecologisch voordelen van het waterstoftijdperk , aan komen steeds meer onder druk te staan:

  1. Recentelijk hebben onderzoekers kanttekeningen gezet bij de waterstof-economie doordat de concentratie waterstof in de atmosfeer zal stijgen:

   • Computermodellen geven aan dat een reeks chemische omzettingen als gevolg van extra waterstof het gat in de ozonlaag dieper, groter en hardnekkiger kan maken. Als dat echt staat te gebeuren, is de waterstofeconomie dus niet zo schoon als voorstanders nu zeggen.

  2. Explosiegevaar,
  3. Etc.

 3. De materiaal-, energie- en emissie stromen zullen tijdens de “Production-” en “End of Life-” fase zeer sterk toenemen. De materiaal stromen zijn niet renewable waardoor de grond-stofvoorraden sneller en verder uitgeput zullen raken.
 4. De CO2-Balans is op zijn op hun best CO2-Neutraal, maar in de praktijk CO2-Positief,
 5. De bestaande infrastructuur kan niet worden gebruikt. De noodzakelijke wereldwijde investeringen worden geschat op duizenden miljarden euro’s,
 6. Etc.

  Elektro-motor  

De laatste jaren lijkt de elektromotor bezig te zijn met zijn revival. Uit de analyse van de Elektro-motor als aandrijfconcept voor voertuigen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 1. Het succes is voor een groot deel afhankelijk van Lithium. Uit een recent onderzoek is gebleken dat:

  1. De wereld voorraden en potentiële bronnen laten zien dat zij slechts voldoende is voor een zeer beperkt aantal Elektrovoertuigen,
  2. Ongeveer de helft van de wereldvoorraad is in handen van een land dat absoluut niet van plan is tegen een vriendenprijsje hiervan afstand te doen,
  3. De toenemende Lithium productie zal een van de meest mooie en unieke ecosystemen in de wereld vernietigen:

   • “Lilon powered cars are not “Green Cars” but environmantally destructive cars”.

     
 2. Er is 6- tot 10X zo veel energie nodig om Lithium uit accu’s te recyclen dan op enige andere manier,
 3. Voor grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de sterkte en tijdstabiliteit van permanentmagneten (zoals, Dysprosium en Neodym) zijn de problemen vergelijkbaar. Daarnaast is het recyclen praktisch bijna onmogelijk,
 4. De materiaal-, energie- en emissie stromen zullen tijdens de “Production-” en “End of Life-” fase zeer sterk toenemen. De materiaal stromen zijn niet renewable waardoor de grond-stofvoorraden sneller en verder uitgeput zullen raken,
 5. De CO2-Balans is op zijn op hun best CO2-Neutraal, maar in de praktijk CO2-Positief,
 6. De bestaande infrastructuur kan niet worden gebruikt. Om het oplaadprobleem op te lossen zijn er o.a. concepten bedacht om de accu’s zelf te verwisselen. In dat geval zullen de noodzakelijke wereldwijde investeringen enorm zijn,
 7. Hoge kosten en gewicht,
 8. Beperkte actieradius,
 9. Beperkte levensduur,
 10. Lange oplaadtijden,
 11. Etc.
JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close