JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Eigenschappen

Het concept bezit in potentie excellente eigenschappen. Het zijn potentiële eigenschappen omdat er nog geen werkend systeem is. Daarbij is de realisatie wel veel dichter bij en makkelijker dan het hele systeem van waterstofproductie, distributie, opslag en omzetting bij b.v. de Brandstofcel. De belangrijkste eigenschappen van energie-omzettingssystemen zijn:

  1. Totaal rendement,
  2. WTW GHG emissies,
  3. Specifiek vermogen,
  4. Vermogens dichtheid,
  5. Specifiek kosten,
  6. Levensduur,
  7. Comfort,
  8. Onderhoud.

 

  Totaal rendement  

Het totaal rendement van de JRS-Motor is een factor-2 groter dan dat van de Otto-motor.

Sankey-diagram

  WTW GHG emissies  

De (Well-To-Wheel GreenHouse Gas emissions) [CO2-Eq x km-1] van de JRS-Motor zijn in verband met het dubbele rendement (t.o.v. de Otto-Motor) en de gesloten Carbon / CO2-Cyclus van BTL-Brandstof (2e-Generatie Biobrandstof) nagenoeg CO2-Neutraal.

WTW GHG Emissions

Wanneer de JRS-Motor uiteindelijk gebruik gaat maken van de 4e-Generatie Biobrandstof dan is de CO2-Balans, CO2-Negatief.

 

  Specifiek vermogen &    vvermogens dichtheid  

Het specifiek vermogen en de vermogensdichtheid van de JRS-Motor is een factor 4 … 8 groter dan dat van de Otto-motor.

Specific output power and power density

  Specifiek kosten  

De specifieke kostprijs van de JRS-Motor is (in verband met de grote vermogensdichtheid en eenvoud van de JRS-Motor) significant lager dan dat van de Otto-motor (uitgaande bij gelijke schaalgrootte en stand van de techniek).

Specific costs

  Levensduur  

De levensduur is minimaal vergelijkbaar met conventionele verbrandingsmotoren.

 

  Comfort  

De JRS-Motor is comfortabel ten gevolge van het zeer lage trillings- en geluidsniveau.

 

  Onderhoud  

De onderhoudniveau is minimaal vergelijkbaar met conventionele verbrandingsmotoren.

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close